Doel van Stichting Breda Energie is om kringloop van energie in Breda sluitend te krijgen

Hernieuwbare energie opwekken in en rond Breda, om die vervolgens ook lokaal te gebruiken: dat is de doelstelling van stichting Breda Energie. Begin 2019 richtten de gemeente, Platform BV Breda, Hezelaer Energie, de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij en Enpuls deze stichting op naar aanleiding van de Bredase Green Deal. Samen brengen ze de energietransitie in een stroomversnelling.

Stichting Breda Energie

Een kringloop van energie

Arjan Rook is projectmanager vanuit de gemeente Breda. Hij vertelt: “Het doel van stichting Breda Energie is om de kringloop van energie in Breda sluitend te krijgen. We stimuleren bedrijven om energie te besparen en op te wekken. Initiatieven vanuit het bedrijfsleven zelf vormen daarbij het uitgangspunt. Stichting Breda Energie draagt bij aan de regionale energiestrategie. De gemeente Breda heeft daarbij de ambitie op zich genomen om in 2030 113 GWh bespaard te hebben. Dat willen we onder andere bereiken door bedrijfsdaken vol te leggen met zonnepanelen.”

“We hebben een tool ontwikkeld waarmee ondernemers de gunstigste opties voor zonnepanelen op hun bedrijfsdak kunnen berekenen, de ‘Quickscan Zonnestroom’. Breda Energie kan vervolgens de installatie van die panelen in gang zetten. Verder hebben 350 bedrijven een QuickScan Energiebesparing uitgevoerd. Breda Energie helpt ondernemers bij de uitvoering van energiebesparende maatregelen, zoals isolatie.

Op die manier is er gezamenlijk al een paar miljoen euro bespaard.” Dit jaar ligt de ambitie op ongeveer 5000 kiloton aan CO2-besparing.

Lees meer op rvo.nl.