Stichting CLOK ziet bedrijvenbedrijventerreinen als belangrijke schakel in de energietransitie

Met het Convenant Duurzame Bedrijventerreinen vraagt TNO aandacht voor de belangrijke rol van bedrijventerreinen in de energietransitie. Als 800 van de 3500 bedrijventerreinen in Nederland energieneutraal worden, levert dat namelijk dezelfde CO2-besparing op als het aardgasvrij maken van alle Nederlandse woningen. Bijna dertig partijen vanuit bedrijfsleven en overheid ondertekenden het convenant in januari 2020. Maar wat hebben bedrijventerreinen nodig om de ambities waar te maken?

Portret van Dennis Potter van Stichting CLOK
©Stichting CLOK
Dennis Potter, senior manager bij stichting CLOK

“We kunnen bedrijventerreinen beschouwen als onderdeel van het probleem of als belangrijke schakel in de oplossing”, stelt Dennis Potter. Hij is senior manager bij stichting CLOK en een van de ondertekenaars van het convenant. “Op bedrijventerreinen ligt er veel onbenut potentieel voor zonnepanelen, smart grids, het gebruik van restwarmte en meer duurzame initiatieven.”

Organiserend vermogen

Veel ondernemers willen graag aan de slag met duurzaamheid, maar nog lang niet alle bedrijventerreinen zijn klaar voor de energietransitie. Er is namelijk een behoorlijk organiserend vermogen voor nodig, legt Potter uit. “Voor een toekomstbestendige samenwerking, waar duurzame initiatieven uit voort kunnen blijven komen, is minimaal een bestuur nodig dat zich inzet voor het collectief. Dat collectief moet beschikken over structurele financiering. Verder is het belangrijk dat de basis op het terrein in orde is. Pas wanneer het terrein schoon, heel en veilig is, willen ondernemers praten over duurzaamheid.”

Lees meer op rvo.nl