Groningen Werkt Slim ondersteunt ondernemers met informatie over de energietransitie

Groningen wil in 2035 volledig CO2-neutraal zijn. Bedrijvenverenigingen, gemeente en provincie werken samen om dit mogelijk te maken. Via het platform Groningen Werkt Slim, een initiatief van de gemeente Groningen, geven zij gratis praktisch advies aan ondernemers over energiebesparing, duurzaam vervoer en circulariteit. Alle partners dragen daaraan evenveel bij in kennis en financiën. Groningen hoort met deze aanpak bij de koplopers in Nederland.

Len Boot, CEO van verpakkingsbedrijf NNZ Nederland
©NNZ Nederland
Verpakkingsbedrijf NNZ is deelnemer van platform Groningen Werkt Slim

Meer doen dan wettelijk verplicht

“De ambitie van Groningen gaat verder dan die van het kabinet. Daarom willen we bedrijven verleiden om meer te doen dan wettelijk verplicht is”, vertelt Floris van Dijk. Hij is vanuit de gemeente projectleider van Groningen Werkt Slim. “Sinds vorig jaar werken we als gemeente samen met de provincie en de vier Groningse bedrijvenverenigingen, waarin alle Groningse bedrijven vertegenwoordigd zijn.”

Informatieloket

Groningen Werkt Slim ondersteunt ondernemers in de eerste plaats met informatie over de energietransitie. “Gebrek aan kennis kan een drempel zijn om te investeren in nieuwe vormen van energie. Wij beantwoorden vragen van bedrijven, bijvoorbeeld over de terugverdientijd van zonnepanelen en het aanvragen van subsidies. Soms verwijzen we hen naar de partij die hun vraag kan beantwoorden. Groningen Werkt Slim functioneert daarmee als een soort loket. Ook werken we aan een tool waarin bedrijven en bedrijventerreinen het effect van verschillende duurzame maatregelen kunnen berekenen. Welke CO2-besparing leveren verschillende maatregelen precies op, specifiek op hun terrein? Die komt als het goed is deze zomer online.

Lees meer op rvo.nl