Alliantie Klimaatactie helpt organisaties om 40% CO2-uitstoot in 5 jaar te realiseren

De Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie helpt bedrijven of instellingen zich te committeren aan de klimaatdoelen. Samen werken deelnemers aan een doel van 40% minder CO2-uitstoot binnen de eigen organisatie in 5 jaar. Organisaties die zich aansluiten worden hierbij kosteloos vooruit geholpen. Bij de Alliantie Klimaatactie hebben zich inmiddels bijna 40 mkb-bedrijven aangemeld. Een hele mooie en diverse mix van ondernemers die aan de slag willen.

Banner van de Alliantie voor Klimaatactie
©Alliantie voor Klimaatactie
Banner van de Alliantie voor Klimaatactie

Dankzij deelname aan de Alliantie Klimaatactie wordt voldaan aan wet- en regelgeving, is een organisatie in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs en krijgt het een streepje voor bij grote duurzame inkopers. Deelname is dus goed voor het klimaat, goed voor een bedrijf en noodzakelijk voor toekomstige generaties.

Praktische hulp bij CO2-reductie

Deelnemers aan de Alliantie Klimaatactie starten met een globale 0-meting van de eigen CO2-voetafdruk. Met de hulp van het online 5-stappenplan naar CO2-neutraal ondernemen, het handboek ‘CO2-neutraal ondernemen – Zo doe je dat!’ en veel praktische tips en voorbeelden worden organisaties vooruit geholpen om te besparen. Samen komen we zo groen en toekomstbestendig de Corona-crisis uit.

Wilt uw bedrijf of instelling ook deelnemen?

Kijk voor meer  informatie over de Nederlandse Alliantie Klimaatactie op de website van Klimaatplein.