Eerste dag van de Nationale Klimaatweken in teken van groot aanbod van online workshops

We hebben er één jaar opzitten om de doelen van het Klimaatakkoord te halen, 49 procent CO2-reductie in 2030. Net als bij de totstandkoming van het akkoord zijn honderden partijen hier dagelijks mee bezig. Op maandag 12 oktober staan we met de eerste Klimaatdag stil bij alle inspanningen.

We zijn aan de slag en er kan heel veel op het klimaatgebied. Soms zelfs méér dan afgesproken. Maar de praktijk is weerbarstig. De omgeving verandert snel. We hebben veel hordes te nemen om Parijs te halen. Het tempo mag best omhoog. De overtuiging is dat het kan. Op de eerste dag van de Nationale Klimaatweken wisselen we ervaringen, informatie en zienswijzen uit en gaan we met elkaar in gesprek over dillema’s en kansen.

Op deze pagina vind je het complete programma van de Klimaatdag, van haar aansprekende sprekers in het centrale programma tot het enorme aanbod aan prikkelende deelsessies. Aanmelden kan hier.

Op de aanmeldpagina kan je een keuze maken tussen de verschillende (online) talkshows en je daarvoor aanmelden.  Daarmee krijg je ook automatisch toegang tot de plenaire opening en de slotsessie.

Programma (klik op elk onderdeel voor meer informatie)

Plenaire opening (9.45 - 10.45 uur)

Ronde 1 (11 - 12 uur)

 • Industrie heeft CO2-vrije toekomst voor het grijpen
 • Voorsorteren en anticiperen voor duurzame industrie
 • Weerbarstige praktijk
 • Extra CO2 binden op landbouwgrond: niet zonder nieuwe verdienmodellen
 • Tandje erbij naar 55 procent

Ronde 2 (12 - 13 uur)

 • Plastic; Circulair en CO2-reductie hand in hand
 • Hoe maken we verduurzaming makkelijker voor het MKB?
 • Een reflectie op één jaar uitvoering in de gebouwde omgeving
 • Ruimte maken voor nieuw bos?
 • Het nieuwe normaal. Hoe houden we de voordelen van thuiswerken vast?

Ronde 3 (13 - 14 uur)

 • Zorgsector kan en moet sneller vergroenen
 • Geen klimaatversnelling zonder Circulaire Economie
 • Mensen maken de transitie
 • Vernieuwing veehouderij
 • Wat te doen met 20 duizend miljoen?

Ronde 4 (14 - 15 uur)

 • De industrie aan het waterstof?
 • Burgerparticipatie: leren van het verleden
 • Hoe houden we onze huizen warm én halen we de doelen?
 • Tegenwind voor glastuinbouw
 • De laadpaal in een hogere versnelling

Ronde 5 (15-16 uur)

 • Wanneer gaat de eerste molecuul CO2 in Nederland onder de grond?
 • Duurzame opwekking: Power to the people
 • De betaalbare verduurzaming van woningen
 • Op naar een slimmer energiesysteem in de regio
 • Het gevecht om waterstof

Slotsessie (16 - 17 uur)